Twents gemeenteraadsverkiezingen 2014

Geef op een schaal van 0 tot en met 10 in hoeverre je het met een stelling eens bent, waar 0 staat voor helemaal oneens en 10 voor helemaal eens.

Wie een uitkering krijgt moet daar ook voor werken
Burgers kunnen heel goed voor hun onderhoud in hun eigen wijk zorgen
Alle gemeenten in Twente moeten Twente Airport financieel ondersteunen
Gemeenten moeten starters op de woningmarkt een financieel steuntje in de rug bieden
Samenwerking van gemeenten moet leiden tot een grote Twentestad
Stellingen opslaan
Sla mijn stellingen op.